Laboral

Assessorament de les obligacions en l’àmbit laboral, així com gestions per donar compliment a la normativa vigent

Principals serveis laborals que s’ofereixen

  • Altes i baixes d’autònoms i treballadors
  • Altes d’empreses a la Seguretat Social
  • Nòmines i cotització a la Seguretat Social
  • Contractes de treball
  • Expedients d’incapacitat temporal
  • Representació davant d’inspeccions de treball

Demana pressupost sense compromís

avlassessorsLaboral