Fiscal

Assessorament i confecció de les obligacions fiscals i mercantils d’empreses, associacions i particulars

Principals serveis fiscals que s’ofereixen

  • Declaracions censals (altes, baixes i modificacions a l’AEAT)
  • Impostos i declaracions trimestrals i anuals
  • Impost de societats
  • Dipòsit de comptes anuals
  • Declaracions de la Renda i Patrimoni
  • Impostos de la Renda de No Residents
  • Impostos autonòmics (successions, donacions, ITP, IBEE, taxa turística...)
  • Plusvàules i taxes municipals
  • Atenció a requeriments i inspeccions

Demana pressupost sense compromís

avlassessorsFiscal