Comptable

Servei de comptabilitat integral, adaptat a les necessitats de cada empresa. Realització de llibres, balanços i tancaments anuals

Principals serveis comptables que s’ofereixen

  • Procés comptable de l’exercici
  • Confecció i anàlisis de balanços
  • Càlcul de les amortitzacions
  • Legalització de llibres comptables
  • Suport comptable personalitzat

Demana pressupost sense compromís

avlassessorsComptable