Fiscal

  • Confecció, presentació i tramitació de tots els impostos amb periodicitat: IVA, Retencions, Pagaments Fraccionats a compte d’ IRPF i de l’ Impost de Societats, Intrastat, …
  • Preparació i presentació de declaracions d’ Impost de Societats, Comptes Anuals i Memòria i el seu dipòsit al Registre Mercantil.
  • Declaracions de Renda i Patrimoni.
  • Constitució de Societats Mercantils i Civils.
  • Declaracions censals i tràmits necessaris per iniciar una activitat empresarial (empresaris individuals o societats)..
  • Assistència davant l’ Administració Tributària, per possibles inspeccions o requeriments.